Závazná přihláška

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE nejpozději do úterý 28.5.2024!!! Bez přihlášení se není možné soutěže účastnit. Pozdější přihlášky mohou být akceptovány pouze s předchozím souhlasem organizátora.


Nečlenové CPADU, a to amatéři i profesionálové, platí při přihlášení na soutěž extra správní poplatek v celkové výši 200 Kč (za celou soutěž).

Členský příspěvek CPADU je pro amatéra i profesionála ve výši 200 Kč/rok.
Přihlásit se můžete velmi snadno prostřednictvím formuláře google: Přihláška do CPADU


Platby za startovné

Platby za startovné předem spolu s přihláškou do 28.5.2024 bankovním převodem na účet organizátora viz níže, případně rovněž předem do uvedeného termínu na recepci v Taneční škole Maestro (Na strži 1683/40, Praha 4).

Na žádost můžeme vystavit fakturu. Kontaktní a fakturační údaje: viz příjemce. Váš požadavek prosím napište prostřednictvím info@tsmaestro.cz.

Bankovní účet

Číslo účtu příjemce: 2501482481 / 2010

Variabilní symbol: datum narození Amatéra ve formátu DDMMRRRR.

Poznámka: jméno soutěžícího nebo vygenerované číslo přihlášky.

Příjemce:

TK Maestro, z.s.
Na strži 1683/40
140 00 Praha 4 - Krč

Jméno a adresa banky příjemce

Fio banka, a.s.

V Celnici 1028/10

117 21 Praha 1

Czech Republic

Startovné

Single Dance, Multidance, Karibské tance a American Smooth za každý tanec

Startovné pro soutěže Open, Ranking a American Smooth platí pro jednotlivce - Amatéra.

Počet tanců  
1150 Kč 

Za každý další tanec + 150 Kč

Scholarship

Počet tanců  
1 tanec200 Kč 

Za každý další tanec + 200 Kč

Scholarship je podmíněna povinnou účastí v 5-ti SINGLE DANCE (myšleno zvlášť jak pro LAT, tak pro STT). Minimální počet účastníků v soutěži Scholarship jsou 2 taneční páry.

Další informace

Profesionálním partnerům se započítává účast v každém jednotlivém tanci (u Multidance podle počtu tanců) do výsledného vyhodnocení ocenění Top Teacher CPADU na konci sezóny 2024.

Motivační projekty: Ranklist a bonusy ve formě voucherů v soutěžich Scholarship, a dále vyhlášení ceny Top Teacher CPADU se týká pouze členů CPADU.


Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potíže s přihláškou, neváhejte nás kontaktovat na info@tsmaestro.cz.


PRO-AM_MCR_WEB_SPONZOR.jpg