VÝŇATEK Z PRAVIDEL CPADU

Úplná pravidla pro soutěže Pro-Am konané pod CPADU naleznete v Soutěžních pravidlech Pro-Am CPADU

Sylabus (katalog figur) CPADU k zobrazení zde: Sylabus STT a Sylabus LATStatut Pro-Am

Pro-Am: tvoří taneční páry ve spojení profesionál – amatér.


Profesionál - status profesionála získá ten, kdo se dobrovolně prohlásí ke statusu profesionála.
Profesionál je garant toho, že pár dodržuje pravidla a omezení – je zodpovědný za možnost přidělení snížené známky, popřípadě vyloučení ze soutěže při nedodržování pravidel (např. sylabus) atd...


Amatér - je student individuální výuky pod vedením trenéra-profesionála. Nositelem startovního čísla je partner. V případě, že jako amatér soutěží muž, je jeho startovní číslo odlišeno jinou barvou.


Soutěže se mohou účastnit i nečlenové CPADU. Musí ale zaplatit pokaždé při přihlášení na soutěž správní/evidenční poplatek ke startovnému ve výši 200Kč. Může se jich také týkat jiné startovné než členů CPADU – dle nastavení organizátora soutěže atd...

Účastníci soutěží jsou povinni respektovat požadavky organizátora soutěží na ochranu jeho majetku (povinné používání chrániče podpatků, nerozlévaní vody a oleje na parket apod.). Při provinění proti tomuto pravidlu může vedoucí soutěže na žádost organizátora provinilce vyloučit ze soutěže.


Porotce - není možné mít současně status porotce na Pro-Am soutěžích a Pro tanečníka v kategoriích Pro-Am CPADU.


Úplná pravidla Pro-Am naleznete v Soutěžních pravidlech Pro-Am CPADU

Zařazení Amatéra do soutěžní třídy

Zařazení - amatéra do soutěžních tříd určuje profesionální partner dle svého uvážení. Účast amatéra je povolena ve dvou po sobě následujících třídách (úrovních), a to ve stejných pro Single Dance a Multidance. V třídách ve kterých je povinný repertoár, musí dodržet předepsané figury dle katalogu figur (viz. sekce Sylabus). Soutěže OPEN jsou otevřené pro všechny, bez rozdílu tříd. Status AM si určují tanečníci po domluvě se svým „PRO“ zvlášť v LAT a zvlášť ve STT.


Výkonnostní třídy ke zvolení jsou: Bronze, Silver, Gold, Gold Star, Platinum.

Na začátku sezóny si každý „AM“ určí status – výkonnostní třídu, která bude platit minimálně jednu taneční sezónu. Tento rok do 31.12.2021 je zkušební. Od nového roku bude vše nataveno dle uvážení soutěžících.


Porota hodnotí vždy Amatéra/Studenta.


Úplná pravidla Pro-Am naleznete v Soutěžních pravidlech Pro-Am CPADU

Soutěžní disciplíny a třídy

Newcomer STTW / T / Qkatalog figur STT
Pre-Bronze STTW / T / V / Qkatalog figur STT
Bronze Full STTW / T / V / Qkatalog figur STT
Silver Full STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Gold Full STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Gold Star STTW / T / V / SF / Qbez rozdílu tříd, neomezené variace
Platinum STTW / T / V / SF / Qbez rozdílu tříd, neomezené variace
Champions League STTW / T / V / SF / Qbez rozdílu tříd, neomezené variace
Newcomer LATS / CH / R / Jkatalog figur LAT
Pre-Bronze LATS / CH / R / Jkatalog figur LAT
Bronze Full LATS / CH / R / Jkatalog figur LAT
Silver Full LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Gold Full LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Gold Star LATS / CH / R / PD / Jbez rozdílu tříd, neomezené variace
Platinum LATS / CH / R / PD / Jbez rozdílu tříd, neomezené variace
Champions League LATS / CH / R / PD / Jbez rozdílu tříd, neomezené variace

Pokud nese soutěž označení Open (např. Bronze Open): je doporučeno použít neomezených variací cca 30% tance k sylabu dané kategorie, ale a bez liftů.

Délka tanců

Všechny tance se hrají podle počtu párů na parketě 1:10 – 1:30 min (maximální délka tance je 1:45 min při více než 10-ti párech na parketě). Paso Doble 2 koruny. ShowDance dle Pravidel pro ShowDance.

Pravidla pro Salsu

Základní rytmizace 1-2-3, 5-6-7, tančí se tedy v rytmu quick-quick-slow.

Jsou povoleny nízké zvedané figury maximálně do úrovně partnerových ramen.

Pravidla pro ShowDance STT/LAT

Disciplína Show Dance má umožnit amatérským tanečníkům vyjádřit své umělecké sklony. Show Dance je tanec s příběhem a čitelnou dějovou linii, obsahující artistické a herecké prvky. Pár ve složení amatér a profesionál si pro kategorii Show Dance volí a připravuje vlastní hudbu a specifické kostýmy korespondující s tématikou jejich vystoupení. Soutěži Show Dance je sloučená pro STT, LAT i CAR tance, hodnotí se tedy dohromady.

Délka vystoupení

Maximální délka vystoupení: 04:00 min (bez příchodu pokud je bez muziky)
Minimální délka vystoupení: 01:30 min (bez příchodu a odchodu)
Maximální délka příchodu na parket (taneční plochu) před začátkem vystoupení: 00:20 min
Minimální délka odchodu z parketu (taneční plochy) po ukončení vystoupení: 00:20 min

Odchod a příchod na parket nejsou brány jako součást vystoupení. Pro příchod a odchod na parket nesmí být využito hudebního doprovodu. Celková maximální délka vystoupení včetně příchodu a odchodu na parket je tedy 04:40.

Rozvržení tanců a stylů

Každé vystoupení v Show Dance Pro-Am STT, LAT nebo CARIBBEAN musí obsahovat minimálně 2 standardní tance, tedy waltz, tango, valčík, slow foxtrot, nebo quickstep;
2 latinsko-americké tance, tedy sambu, chachu, rumbu, paso doble, nebo jiveů nebo 2 Karibské tance, salsa, bachata, merengue.

Ve vystoupení mohou být použity i ostatní taneční styly. Ostatní taneční styly však nesmí využívat více než 15% z celkové délky vystoupení.

Použitá hudba ve vystoupení musí dodržovat charakter jednotlivých tanců.

Lifty (zvedačky)

Lifty nejsou brány jako „ostatní taneční styl“.

Oblečení

Kostým může podtrhnout příběh a být tematicky sladěný s námětem Show Dance. Drobné rekvizity jsou povoleny (klobouk, část oděvu, apod.)

PRO-AM_MCR_WEB_SPONZOR.jpg, 61kB