VÝŇATEK Z PRAVIDEL CPADU

Úplná pravidla pro soutěže Pro-Am konané pod CPADU naleznete v Soutěžních pravidlech Pro-Am CPADU
Sylabus (katalog figur) CPADU k zobrazení zde: Sylabus STT, Sylabus LAT a Sylabus SMO
Ranklist a bonifikace, tvorba RL a SRL CPADU k zobrazení zde: RL a SRL CPADU


§8 KDO JE PROFESIONÁL

1. Status profesionála získá ten, kdo se dobrovolně prohlásí ke statusu profesionála.

2. Podmínkou získání licence (registrace) profesionála CPADU je:

      -zaplatí členský příspěvek CPADU
      -absolvování školení profesionála

3. Pokud má tanečník status „Pro“ nemůže tančit „Am“ na soutěžích Pro-Am CPADU po dobu stanovenou v § 4 bod 4. Po dobu 10 let mohou tančit jen v kategorii Platinum

4. Profesionál je garant toho, že pár dodržuje pravidla a omezení – je zodpovědný za možnost přidělení snížené známky, popřípadě vyloučení ze soutěže při nedodržování pravidel (např. sylabus)

5. Je zodpovědný za správné přihlášení na taneční soutěže

6. Profesionál je garant za dodržování rytmické a muzikální složky tance, je si vědom toho, že tyto složky jsou základním kritériem hodnocení, i když je hodnocena amatérka/amatér (v mnohých případech nelze analyzovat, čí je to chyba, pokud nejde pár do hudby)


§12 ÚČAST V SOUTĚŽÍCH CPADU

1. Účast v soutěžích CPADU, může být dle propozic soutěže limitována členstvím v CPADU, zejména pak pro soutěže rankingové a titulární.

2. Soutěže se mohou účastnit i nečlenové CPADU. Musí ale zaplatit pokaždé při přihlášení na soutěž správní/evidenční poplatek ke startovnému ve výši stanovené Finančním řádem CPADU. Může se jich také týkat odlišné startovné než členů CPADU dle nastavení organizátorem soutěže

3. Uzavřeného MČR Pro-Am se mohou zúčastnit jen ti, kterým bylo přiděleno rodné číslo. (poznámka: při vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu)

4. Cizí státní příslušník „Am“ bez rodného čísla může být člen a soutěžit na soutěžích CPADU kromě MČR Pro-Am, pokud MČR nebude stanoveno jako “otevřené”

5. Do Super Ranklistu (SRL) budou zařazeni pouze členové CPADU

Úplná pravidla soutěží Pro-Am konané pod CPADU naleznete v Soutěžních pravidlech Pro-Am CPADU


SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY A KATALOG

Newcomer STTW / T / V / Qkatalog figur STT
Pre-Bronze STTW / T / V / Qkatalog figur STT
Bronze Full STTW / T / V / Qkatalog figur STT
Silver Full STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Gold Full STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Gold Star STTW / T / V / SF / Qbez rozdílu tříd, neomezené variace
Platinum STTW / T / V / SF / Qbez rozdílu tříd, neomezené variace
Champions League STTW / T / V / SF / Qbez rozdílu tříd, neomezené variace

Newcomer LATS / CH / R / Jkatalog figur LAT
Pre-Bronze LATS / CH / R / Jkatalog figur LAT
Bronze Full LATS / CH / R / Jkatalog figur LAT
Silver Full LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Gold Full LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Gold Star LATS / CH / R / PD / Jbez rozdílu tříd, neomezené variace
Platinum LATS / CH / R / PD / Jbez rozdílu tříd, neomezené variace
Champions League LATS / CH / R / PD / Jbez rozdílu tříd, neomezené variace

Newcomer SMOW / T / F / Vkatalog figur SMO
Pre-Bronze SMOW / T / F / Vkatalog figur SMO
Bronze Full SMOW / T / F / Vkatalog figur SMO
Silver Full SMOW / T / F / Vkatalog figur SMO
Gold Full SMOW / T / F / Vkatalog figur SMO
Gold Star SMOW / T / F / Vbez rozdílu tříd, neomezené variace
Platinum SMOW / T / F / Vbez rozdílu tříd, neomezené variace
Champions League SMOW / T / F / Vbez rozdílu tříd, neomezené variace
Pokud nese soutěž označení FULL RANKING nebo CLOSE: může být použito jen variací ze sylabu dané kategorie.
Pokud nese soutěž označení OPEN (např. Bronze Open): je možné použít k sylabu dané kategorie, neomezených variací ale bez liftů.

DÉLKA TANCŮ

Všechny tance se hrají podle počtu párů na parketě 1:05 – 1:30 min. Paso Doble 2 koruny.


PRO-AM_MCR_WEB_SPONZOR.jpg