Statut Pro-Am

Pro-Am: taneční páry ve spojení profesionál – amatér.

Profesionál je učitel/trenér/tanečník s licencí profesionála nebo trenéra ,a/nebo s vytančenou výkonnostní třídou pod hlavičkou národní taneční federace/asociace.

Amatér je student individuální výuky pod vedením trenéra-profesionála.

Student se v minulosti v dané disciplíně neúčastnil jiných amatérských nebo profesionálních soutěží v kategorii pod hlavičkou národní taneční federace/asociace mimo soutěží Pro-Am. Výjimkou jsou soutěže věkové kategorie Děti a Hobby (E)) bez časového omezení, a dále postupové soutěže nejnižší úrovně (D, C), které tanečník/tanečnice tančila před více než 10-ti lety. Amatéři, kteří v minulosti soutěžili ve vyšších výkonnostních třídách než je stanoveno výše, se mohou účastnit soutěží Pro-Am Diamond nebo Teacher-Student

V určitých případech může organizátor soutěže požádat taneční školu, případně národní federaci/asociaci o potvrzení statusu osoby Amatéra nebo Profesionála, a rozhodnout o jeho účasti v soutěži.

Pár je definovaný jako muž a žena. Toto pravidlo se vztahuje na všechny soutěže Pro-Am a T/S.

Zařazení Amatéra do soutěžní třídy

Zařazení Amatéra do soutěžních tříd určuje profesionální partner dle svého uvážení. Účast amatéra je povolena ve dvou po sobě následujících třídách (úrovních), a to ve stejných pro Single Dance a Multidance. V třídách ve kterých je povinný repertoár, musí dodržet předepsané figury dle katalogu figur (viz. sekce Sylabus). Soutěže OPEN jsou otevřené pro všechny, bez rozdílu tříd.

Porota hodnotí Amatéra/Studenta.

Statut Teacher/Student (TS)

Teacher: je učitel/trenér/tanečník s licencí profesionála nebo trenéra ,a/nebo s vytančenou výkonnostní třídou pod hlavičkou národní taneční federace/asociace.

Student: je tanečník jakékoliv výkonnostní úrovně, amatér v systému Pro-Am nebo tanečník/tanečnice s vytančenou výkonnostní třídou v minulosti, nyní neaktivní v soutěžích národní taneční federace.

Pravidla pro účast v soutěži TS: Podmínkou je, že se tanečník-Student neúčastnil žádné soutěže v systému národní taneční federace nejméně jeden rok, a její/jeho profesionální partner-Teacher není a nebyl v minulosti jejím/jeho stálým tanečním partnerem na soutěžích národní taneční federace. Tato soutěž je bez rozdílu tříd. Repertoár je otevřený.

Odborná porota festivalu

Panel porotců a vedoucí soutěže jsou vybíráni z řad odborníků, kteří mají licenci jakékoli oficiální taneční organizace z oboru.

Vedoucí poroty (Chairman)

Vedoucí poroty ve spolupráci s organizátorem festivalu definuje počet párů postupujících do dalších kol, stará se o harmonogram soutěže a zavádí změny zaměřené na dodržování stanoveného harmonogramu společně s organizátorem.

Vydává předběžná varování a diskvalifikuje účastníky pokud nedodržují stanovená pravidla a předepsaný sylabus tanců.

Systém porotování

Hodnotící systém se liší v závislosti na pravidlech soutěže. Rozhodnutí poroty je konečné.

Během soutěže je porotcům zakázáno hovořit se zúčastněnými páry, vyjadřovat své hodnocení a názory.

Páry nesmějí přistupovat k soudcům a žádat o jejich názor nebo připomínky.

Pokud pár nedodrží pravidel stanovená v sekci „Pravidla“ (např. tančí více tanečních figur, než umožňuje jeho úroveň a sylabus), obdrží varování v prvním kole, při opakování bude diskvalifikován a tanec v dalším kole nebo finále bude hodnocen posledním místem.

Pokud pár netančí určitý tanec ve finále, bude označen jako poslední v tomto tanci.

Sylabus

V soutěžích BOC rozdělených do tříd, je předepsaný povinný repertoár. Páry musí dodržet předepsané figury dle sylabu ISTD (připouští se i WDSF). Počet figur neovlivňuje hodnocení odborné poroty. Nedodržení katalogu figur má za následek snížení hodnocení nebo i vyloučení ze soutěže v případě rozhodnutí odborného dozoru. Sylabus ISTD k zobrazení zde: STT a LAT

V soutěžích OPEN jsou dovolené otevřené choreografie bez liftů.

Mistrovství ČR Pro-Am

Mistrovství ČR Pro-Am Single Dance STT/LAT je uzavřená soutěž pro soutěžící z ČR bez rozdílu tříd. Titul Mistr ČR bude udělen pro každý tanec zvlášť. Repertoár figur je otevřený.

Mistrovství ČR Pro-Am Multidance STT/LAT je uzavřená soutěž pro soutěžící z ČR bez rozdílu tříd. Soutěže jsou rozdělené podle věku amatéra/amatérky (dle data narození) - do 30, 30+ a 45+. Titul Mistr ČR bude udělen za kombinaci 5ti tanců a také v součtu obou disciplín (10 tanců) pro každou věkovou kategorii. Repertoár figur je otevřený. Soutěžící starší věkové kategorie se mohou účastnit soutěže nižší věkové kategorie.

Mistrovství ČR Pro-Am Salsa je uzavřená soutěž pro soutěžící z ČR bez rozdílu tříd v kubánské salse. Repertoár figur je otevřený.

Otevřené Mistrovství ČR Pro-Am ShowDance STT/LAT je otevřené pro domácí i zahraniční účastníky v ShowDance. Soutěž podléhá pravidlům pro ShowDance.

Bohemia Open Pro-Am Championship

Bohemia Open Pro-Am Championship Single Dance STT/LAT jsou soutěže otevřené pro domácí i zahraniční účastníky v jednotlivých tancích. Soutěží se ve třídách Newcomer, Pre-Bronze, Bronze, Silver a Gold. Pro soutěže platí katalog figur (sylabus, ISTD/WDSF) předepsaný pro jednotlivé úrovně.

Bohemia Open Pro-Am Championship Multidance STT/LAT jsou soutěže otevřené pro domácí i zahraniční účastníky v kombinaci 4-5ti tanců. Soutěží se ve třídách Bronz, Silver a Gold. Pro soutěže platí katalog figur (sylabus, ISTD/WDSF) předepsaný pro jednotlivé úrovně.

Bohemia Open Pro-Am Stars Cup Multidance STT/LAT jsou soutěže otevřené pro domácí i zahraniční účastníky v kombinaci 5ti tanců. Soutěže jsou rozdělené podle věku amatéra/amatérky (dle data narození) bez rozdílu tříd - do 30, 40+ a 50+. Repertoár figur je otevřený. Soutěžící starší věkové kategorie se mohou účastnit soutěže nižší věkové kategorie.

Bohemia Open Pro-Am Salsa Championship je soutěž otevřená pro domácí i zahraniční účastníky v salse. Repertoár figur je otevřený.

Soutěžní disciplíny a třídy

Newcomer STTW / T / Qkatalog figur STT
Pre-Bronze STTW / T / SF / Qkatalog figur STT
Bronze STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Silver STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Gold STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Diamond STTW / T / V / SF / Qbez rozdílu tříd, neomezené variace
Newcomer LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Pre-Bronze LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Bronze LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Silver LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Gold LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Diamond LATS / CH / R / PD / Jbez rozdílu tříd, neomezené variace

Sylabus ISTD k zobrazení zde: STT a LAT

Délka tanců

Všechny tance se hrají podle počtu párů na parketě 1:10 – 1:30 min (maximální délka tance je 1:45 min při více než 10-ti párech na parketě). Paso Doble 2 koruny. ShowDance dle Pravidel pro ShowDance.

Pravidla pro Salsu

Základní rytmizace 1-2-3, 5-6-7, tančí se tedy v rytmu quick-quick-slow.

Jsou povoleny nízké zvedané figury maximálně do úrovně partnerových ramen.

Pravidla pro ShowDance STT/LAT

Disciplína Show Dance má umožnit amatérským tanečníkům vyjádřit své umělecké sklony. Show Dance je tanec s příběhem a čitelnou dějovou linii, obsahující artistické a herecké prvky. Pár ve složení amatér a profesionál si pro kategorii Show Dance volí a připravuje vlastní hudbu a specifické kostýmy korespondující s tématikou jejich vystoupení. Soutěži Show Dance je sloučená pro STT i pro LAT, hodnotí se tedy dohromady.

Délka vystoupení

Maximální délka vystoupení: 03:00 min (bez příchodu a odchodu)
Minimální délka vystoupení: 01:30 min (bez příchodu a odchodu)
Maximální délka příchodu na parket (taneční plochu) před začátkem vystoupení: 00:15 min
Minimální délka odchodu z parketu (taneční plochy) před začátkem vystoupení: 00:15 min

Odchod a příchod na parket nejsou brány jako součást vystoupení. Pro příchod a odchod na parket nesmí být využito hudebního doprovodu. Celková maximální délka vystoupení včetně příchodu a odchodu na parket je tedy 03:30.

Rozvržení tanců a stylů

Každé vystoupení v Show Dance Pro-Am STT musí obsahovat minimálně 2 standardní tance, tedy waltz, tango, valčík, slow foxtrot, nebo quickstep.

Každé vystoupení v Show Dance Pro-Am LAT musí obsahovat minimálně 2 latinsko-americké tance, tedy sambu, chachu, rumbu, paso doble, nebo jive.

Každý jednotlivý tanec, který je součástí vystoupení, musí mít minimální délku 30 s.

Ve vystoupení mohou být použity i ostatní taneční styly. Ostatní taneční styly však nesmí využívat více než 15% z celkové délky vystoupení.

Použitá hudba ve vystoupení musí dodržovat charakter jednotlivých tanců.

Lifty (zvedačky)

Ve vystoupení může být zařazeno 5 liftů (zvedaček).

Začátek liftu je počítán od doby kdy obě nohy jednoho z partnerů opustí taneční parket za pomoci druhého partnera, konec liftu je pak moment, kdy se zvedaný partner opět dotkne alespoň jednou nohou parketu.

Maximální doba využitá pro lifty nesmí přesáhnout 30 s, přičemž žádný samostatný lift nesmí být delší než 10 s.

Lifty nejsou brány jako „ostatní taneční styl“.

Oblečení

Kostým může podtrhnout příběh a být tematicky sladěný s námětem Show Dance. Drobné rekvizity jsou povoleny (klobouk, část oděvu, apod.)

PRO-AM_MCR_WEB_SPONZOR.jpg, 61kB